Een-op-een begeleiding en instructie in kleine groepen

Hoe-zo leren biedt een-op-een begeleiding en instructie in kleine groepen voor kinderen in het basisonderwijs. Het zijn maatwerkoplossingen die volledig op de specifieke hulpvraag van de leerling en het klassikale lesprogramma worden afgestemd.

Bij deze ondersteuning is er naast de didactische inhoud veel aandacht voor de het leerproces van de leerling en mogelijke oorzaken van de stagnatie. Veel van de leerlingen die voor een-op-een begeleiding of instructie in kleine groepen in aanmerking komen zijn gebaad bij de praktische oplossingen van Hoe-zo leren. Het visueel ondersteunen van de lesstof met materialen en het laten beleven van de materie zijn effectief voor deze groep leerlingen.

De een-op-een begeleiding en instructie in kleine groepen kunnen ingezet worden voor het behalen van leerwinst voor opgelopen coronavertragingen. Beide methoden worden binnen het Nationaal Programma Onderwijs als bewezen effectief middel beoordeeld in het kader van effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren. Daarmee zijn deze inzetbaar als interventie binnen de menukaart, opgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voor leerlingen die achterlopen bij hun klasgenoten is een-op-een begeleiding zeer effectief. Naast de kennis en vaardigheden wordt er gewerkt aan het zelfvertrouwen en plezier in het leren.

Instructie in kleine groepen wordt bij voorkeur aangeboden aan een groep van 2 tot 4 leerlingen met een maximum van 6 leerlingen. De effectiviteit is het grootst tot 4 leerlingen omdat dan nog voldoende aandacht voor het leerproces van de individuele leerling en het gebruik van materialen om de lesstof te ondersteunen optimaal is.

Mijn jarenlange ervaring als leerkracht in het basis- en speciaal onderwijs aangevuld met diverse opleidingen en cursussen vormen de basis voor deze ondersteuning. Hier bovenop de praktische leeroplossing van Hoe-zo leren, waar veel gebruik gemaakt wordt van materialen om de materie te visualiseren, maken dit tot een succesvolle formule.

Neem voor aanvullende informatie en het maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op.

Terug naar: Programma voor scholen

© 2024 Hoe-zo leren